Badania innowacji

Pracujesz nad projektem lub wdrożeniem innowacji i szukasz ubezpieczenia podejmowanych decyzji?

Chcesz określić parametry, cechy i funkcje nowego produktu, które wpiszą się w rynkowe trendy i oczekiwania konsumentów?

Zależy Ci na zdefiniowaniu niszy lub zweryfikowaniu jej potencjału, a także na ocenie atrakcyjności konceptu, jego ceny i preferowanych przez klientów touchpointów?

Naszych Klientów w obszarze innowacyjności i odkrywania nisz wspieramy na dwa sposoby:

Advantage radar

Odkrywając nisze i potencjały wzrostu. Dzięki zastosowaniu naszej metody:

 • pokazujemy możliwości rozwoju innowacyjnych produktów i usług
 • definiujemy obszary, które wymagają zmian i rozwoju
  by zwiększyć szansę na rynkowy sukces innowacji
 • konkretnie wskazujemy jakie cechy
  i funkcje ma mieć produkt lub usługa, gdzie ma być dostępny i jak komunikowany
 • określamy kierunki rozwoju produktów i usług

Innovation Score

Badając koncepty jakie opracowali Klienci. Wówczas stosując adekwatne do konceptu metody analityczne i badawcze weryfikujemy:

 • atrakcyjność konceptu we wskazanej grupie potencjalnych Klientów
 • wrażliwość cenową
 • preferowane touchpointy
 • skuteczności i adekwatność komunikacji marketingowej

 

Czytaj więcej

Naszych Klientów w obszarze innowacyjności i odkrywania nisz wspieramy na dwa sposoby:

Advantage radar

Odkrywając nisze i potencjały wzrostu. Dzięki zastosowaniu naszej metody:

 • pokazujemy możliwości rozwoju innowacyjnych produktów i usług
 • definiujemy obszary, które wymagają zmian i rozwoju
  by zwiększyć szansę na rynkowy sukces innowacji
 • konkretnie wskazujemy jakie cechy
  i funkcje ma mieć produkt lub usługa, gdzie ma być dostępny i jak komunikowany
 • określamy kierunki rozwoju produktów i usług

Innovation Score

Badając koncepty jakie opracowali Klienci. Wówczas stosując adekwatne do konceptu metody analityczne i badawcze weryfikujemy:

 • atrakcyjność konceptu we wskazanej grupie potencjalnych Klientów
 • wrażliwość cenową
 • preferowane touchpointy
 • skuteczności i adekwatność komunikacji marketingowej

 

Segmentacja rynku

Zamierzasz stworzyć plan rozwoju firmy i potrzebujesz większej ilości danych o swoich klientach?

Przygotowujesz ofertę produktową lub usługową i chcesz by idealnie trafiała w rynkowe potrzeby?

Chcesz efektywnie dopasować przekaz marketingowy do oczekiwań klientów i założeń sprzedażowych?

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest segmentacja klientów, która pozwoli na:

Dogłębne zrozumienie grup docelowych: przez segmentację rynku, możemy dokładnie zidentyfikować różne grupy klientów o unikalnych potrzebach, preferencjach i zachowaniach. To umożliwia lepsze dopasowanie strategii marketingowych, produktów i komunikacji do konkretnych segmentów, co zwiększa efektywność działań marketingowych.

Lepsze dostosowanie oferty: segmentacja rynku umożliwia dokładne dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji poszczególnych segmentów. Możemy opracować produkty, usługi i kampanie marketingowe, które skutecznie odpowiadają na unikalne oczekiwania i zapotrzebowanie poszczególnych grup klientów.

Efektywne wykorzystanie zasobów: dzięki segmentacji rynku możliwym jest efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak budżet marketingowy, czas i wysiłek. Możemy skoncentrować nasze działania na najbardziej obiecujących segmentach, osiągając większy zwrot z inwestycji i minimalizując straty.

Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klientów: od teraz możliwe stanie się tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klientów. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i preferencji poszczególnych segmentów możemy dostarczać bardziej dopasowane produkty, usługi i komunikację, co prowadzi do większego zadowolenia klientów.

Konkurencyjna przewaga: dzięki poprawnej segmentacji będziesz w stanie identyfikować luki rynkowe i nisze, które można wykorzystać do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Skupienie się na konkretnych segmentach i dostarczanie im wartościowych rozwiązań daje możliwość zdobycia większego udziału w rynku i pozycjonowania się jako lider w danym segmencie.

W swojej pracy wykorzystujemy zaawansowane techniki segmentacyjne, takie jak hierarchiczna analiza skupień, metoda k-średnich czy też drzewa decyzyjne. Skorzystaj z naszych usług, aby poznać swoje rynki docelowe na głębszym poziomie i skutecznie kształtować swoje strategie marketingowe.

Czytaj więcej

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest segmentacja klientów, która pozwoli na:

Dogłębne zrozumienie grup docelowych: przez segmentację rynku, możemy dokładnie zidentyfikować różne grupy klientów o unikalnych potrzebach, preferencjach i zachowaniach. To umożliwia lepsze dopasowanie strategii marketingowych, produktów i komunikacji do konkretnych segmentów, co zwiększa efektywność działań marketingowych.

Lepsze dostosowanie oferty: segmentacja rynku umożliwia dokładne dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji poszczególnych segmentów. Możemy opracować produkty, usługi i kampanie marketingowe, które skutecznie odpowiadają na unikalne oczekiwania i zapotrzebowanie poszczególnych grup klientów.

Efektywne wykorzystanie zasobów: dzięki segmentacji rynku możliwym jest efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak budżet marketingowy, czas i wysiłek. Możemy skoncentrować nasze działania na najbardziej obiecujących segmentach, osiągając większy zwrot z inwestycji i minimalizując straty.

Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klientów: od teraz możliwe stanie się tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klientów. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i preferencji poszczególnych segmentów możemy dostarczać bardziej dopasowane produkty, usługi i komunikację, co prowadzi do większego zadowolenia klientów.

Konkurencyjna przewaga: dzięki poprawnej segmentacji będziesz w stanie identyfikować luki rynkowe i nisze, które można wykorzystać do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Skupienie się na konkretnych segmentach i dostarczanie im wartościowych rozwiązań daje możliwość zdobycia większego udziału w rynku i pozycjonowania się jako lider w danym segmencie.

W swojej pracy wykorzystujemy zaawansowane techniki segmentacyjne, takie jak hierarchiczna analiza skupień, metoda k-średnich czy też drzewa decyzyjne. Skorzystaj z naszych usług, aby poznać swoje rynki docelowe na głębszym poziomie i skutecznie kształtować swoje strategie marketingowe.

Audyt

Zastanawiasz się dlaczego Twój sklep odwiedza coraz mniej Klientów i zależy Ci na tym, by zbudować nową grupę odbiorców?

Chcesz zwiększyć współczynnik konwersji w punktach fizycznych oraz lepiej zarządzać jego przestrzenią?

Planujesz na nowo zdefiniować rolę offlinowego touch pointu z Twoimi Klientami?

Od ponad dekady pomagamy Klientom w podobnych procesach realizując audyty funkcjonalne przestrzeni fizycznych. Nasze unikalne na rynku połączenie wiedzy socjologicznej z architektoniczną sprawia, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć rekomendacje do potrzebnych zmian.

W wyniku realizacji audytu otrzymasz konkretne wytyczne jak szybko i skutecznie zwiększyć szansę na realizację celów biznesowych poprzez poprawę doświadczeń zakupowych Twoich Klientów.

Audyt obejmuje swoim zakresem ocenę zastosowanych rozwiązań architektonicznych, meblowych, komunikacyjnych, VMowych i digitalowych. Analizie poddawana jest także cała ścieżka zakupowa klientów a perspektywę własną uzupełniamy o wywiady z pracownikami salonów oraz obserwację naturalnych zachowań klientów.

W efekcie otrzymasz od nas konkretne wskazania, jakie działania i zmiany są konieczne do realizacji zadanego celu biznesowego. Rekomendacje tworzymy w oparciu o zebrane podczas audytów informacje jak i posiadaną wiedzę o aktualnych trendach, rynku i konsumentach.

Jesteś producentem? Zamów audyt wybranych touch pointów! Przeanalizujemy widoczność i ekspozycję Twojego produktu na półce w kontekście praktyk, które najczęściej determinują decyzje zakupowe konsumentów.

Czytaj więcej

Od ponad dekady pomagamy Klientom w podobnych procesach realizując audyty funkcjonalne przestrzeni fizycznych. Nasze unikalne na rynku połączenie wiedzy socjologicznej z architektoniczną sprawia, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć rekomendacje do potrzebnych zmian.

W wyniku realizacji audytu otrzymasz konkretne wytyczne jak szybko i skutecznie zwiększyć szansę na realizację celów biznesowych poprzez poprawę doświadczeń zakupowych Twoich Klientów.

Audyt obejmuje swoim zakresem ocenę zastosowanych rozwiązań architektonicznych, meblowych, komunikacyjnych, VMowych i digitalowych. Analizie poddawana jest także cała ścieżka zakupowa klientów a perspektywę własną uzupełniamy o wywiady z pracownikami salonów oraz obserwację naturalnych zachowań klientów.

W efekcie otrzymasz od nas konkretne wskazania, jakie działania i zmiany są konieczne do realizacji zadanego celu biznesowego. Rekomendacje tworzymy w oparciu o zebrane podczas audytów informacje jak i posiadaną wiedzę o aktualnych trendach, rynku i konsumentach.

Jesteś producentem? Zamów audyt wybranych touch pointów! Przeanalizujemy widoczność i ekspozycję Twojego produktu na półce w kontekście praktyk, które najczęściej determinują decyzje zakupowe konsumentów.

Mapowanie trendów

Poszukujesz niszy, w której mógłbyś rozwijać swój biznes lub dla której chciałbyś tworzyć nowe produkty i usługi?

Chcesz wyprzedzić konkurencję we wdrażaniu innowacji?

Budujesz przewagę rynkową i potrzebujesz inspiracji oraz szerszej trendowej i konsumenckiej perspektywy?

Skorzystaj z oferty na mapowania trendów. Nasz zespół na bieżąco monitoruje dynamiczne zmiany w preferencjach i zachowaniach konsumentów, dostarczając Ci cennych informacji na temat zachodzących zmian, które pozwolą Ci wprowadzić innowacyjne rozwiązania i zyskać przewagę na rynku.

Stale obserwujemy innowacje w skali globalnej, analizujemy konkretne business case’y – weryfikujemy adekwatność odkrytych formatów do rynków, na których działają nasi Klienci, a także kontekstowo wyszukujemy nisze i benchmarki.

Czytaj więcej

Skorzystaj z oferty na mapowania trendów. Nasz zespół na bieżąco monitoruje dynamiczne zmiany w preferencjach i zachowaniach konsumentów, dostarczając Ci cennych informacji na temat zachodzących zmian, które pozwolą Ci wprowadzić innowacyjne rozwiązania i zyskać przewagę na rynku.

Stale obserwujemy innowacje w skali globalnej, analizujemy konkretne business case’y – weryfikujemy adekwatność odkrytych formatów do rynków, na których działają nasi Klienci, a także kontekstowo wyszukujemy nisze i benchmarki.

Odkrywanie insightów konsumenckich

Masz dość płytkich konsumenckich insightów bazujących wyłącznie na deklaracjach, a nie realnych praktykach?

Chcesz zanurzyć się w świecie swoich klientów i wyciągnąć z niego cenne biznesowo informacje?

Pracujesz nad dostosowaniem swojej oferty do konsumenckich oczekiwań tak, by lepiej sprzedawać?

Odkrywanie insightów konsumenckich pomoże Ci nie tylko lepiej zrozumieć potrzeby grupy docelowej, do której kierujesz swój biznes, ale także trafniej na nie odpowiadać. Ta część naszej pracy daje nam chyba najwięcej satysfakcji, odkrycie nieoczywistych elementów procesu decyzyjnego konsumentów, zaskakujących motywacji, nietypowych połączeń – to esencja pracy w Omnisense.

By mówić o ODKRYCIACH, łączymy różne podejścia, które pozwalają wykroczyć poza deklaracje i analizę faktów, są to:

 • Analiza semiotyczna
 • Badania etnograficzne
 • Wywiady pogłębione
 • Mapy trendów
 • Kontekstowa analiza praktyk

Łączenie perspektyw i weryfikowanie ilościowe hipotez pozwala nam gromadzić wartościowe insighty.

Czytaj więcej

Odkrywanie insightów konsumenckich pomoże Ci nie tylko lepiej zrozumieć potrzeby grupy docelowej, do której kierujesz swój biznes, ale także trafniej na nie odpowiadać. Ta część naszej pracy daje nam chyba najwięcej satysfakcji, odkrycie nieoczywistych elementów procesu decyzyjnego konsumentów, zaskakujących motywacji, nietypowych połączeń – to esencja pracy w Omnisense.

By mówić o ODKRYCIACH, łączymy różne podejścia, które pozwalają wykroczyć poza deklaracje i analizę faktów, są to:

 • Analiza semiotyczna
 • Badania etnograficzne
 • Wywiady pogłębione
 • Mapy trendów
 • Kontekstowa analiza praktyk

Łączenie perspektyw i weryfikowanie ilościowe hipotez pozwala nam gromadzić wartościowe insighty.

Badania świadomości (znajomości) marki

Zależy Ci na skutecznym i wartościowym monitorowaniu zmian w zakresie świadomości marki?

Chcesz określić efektywność realizowanej strategii marketingowej?

Próbujesz podjąć decyzje dotyczące planowanych działań promocyjnych i ich dopasowania do grupy docelowej?

Badania świadomości marki są kluczowym narzędziem w analizie poziomu rozpoznawalności i zrozumienia marki przez klientów. Służą one do oceny stopnia, w jakim marka jest rozpoznawana.

Badania te pozwalają monitorować skuteczność strategii marketingowej, budować zaufanie klientów i dostosowywać działania komunikacyjne.

Badania świadomości z reguły składają się z trzech komponentów, które pozwalają uchwycić spontaniczną znajomość marki, świadomość wspomaganą oraz określić poziom świadomości TOM (Top-of-mind).

Praca nad świadomością marki może obejmować również model DAGMAR, który klasyfikuje respondentów do jednej z czterech grup i określa poziom zakotwiczenia marki w świadomości klienta.

Przygotowywane przez nas zespół opracowania zawierają nie tylko wyniki badań i wnioski z nich płynące, ale również rekomendacje co do dalszych działań w zakresie prac nad świadomością marki w grupie docelowej.

Czytaj więcej

Badania świadomości marki są kluczowym narzędziem w analizie poziomu rozpoznawalności i zrozumienia marki przez klientów. Służą one do oceny stopnia, w jakim marka jest rozpoznawana.

Badania te pozwalają monitorować skuteczność strategii marketingowej, budować zaufanie klientów i dostosowywać działania komunikacyjne.

Badania świadomości z reguły składają się z trzech komponentów, które pozwalają uchwycić spontaniczną znajomość marki, świadomość wspomaganą oraz określić poziom świadomości TOM (Top-of-mind).

Praca nad świadomością marki może obejmować również model DAGMAR, który klasyfikuje respondentów do jednej z czterech grup i określa poziom zakotwiczenia marki w świadomości klienta.

Przygotowywane przez nas zespół opracowania zawierają nie tylko wyniki badań i wnioski z nich płynące, ale również rekomendacje co do dalszych działań w zakresie prac nad świadomością marki w grupie docelowej.

Badania otoczenia konkurencyjnego

Szukasz pogłębionej wiedzy o rynku, która pozwoli podejmować trafniejsze strategiczne decyzje?

Zastanawiasz się w jakiej lokalizacji otworzyć nowe punkty sprzedaży lub lokale usługowe?

Chcesz poznać przewagi konkurencji i w oparciu o tę wiedzę dostosować swoje biznesowe założenia?

W ramach naszego studia consultingowo-badawczego realizujemy 2 niezależne procesy związane z badaniem konkurencji marki.

Pierwszy z nich oparty jest na  analizie kondycji marki.
W tym podejściu wykorzystujemy obie perspektywy: ilościową jak i jakościową, dostosowując je do konkretnego problemu Klienta. Badania jakościowe umożliwiają zgłębienie perspektywy klientów oraz ich postrzegania marki w kontekście konkurencji, natomiast badania ilościowe dostarczają nam danych liczbowych, które umożliwiają precyzyjną analizę przewag konkurencyjnych i obszarów, w których konkurencja odnosi sukcesy. Tak holistyczne podejście pozwala dostarczyć Klientowi kompleksową wiedzę, pozwalającą na lepsze rozumienie rynku, a w konsekwencji podejmowanie trafnych decyzji strategicznych.

Drugi proces charakteryzuje się analizą otoczenia konkurencyjnego w kontekście lokalnym. Skupia się on na dogłębnej analizie określonej przestrzeni w celu wskazania optymalnej lokalizacji dla nowego punktu sieci lub nowego lokalu. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i techniki, które umożliwiają nam stworzenie szczegółowych map, przedstawiających nasycenie rynku oraz konkurencyjne przewagi w poszczególnych obszarach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować lukę na rynku, którą Klient może wykorzystać do skutecznego rozwoju swojej sieci. Ponadto, dostarczymy Ci cenne informacje na temat preferencji i zachowań konsumentów w określonym obszarze, abyś mógł skutecznie planować swoje działania marketingowe i zwiększać swoją przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej

W ramach naszego studia consultingowo-badawczego realizujemy 2 niezależne procesy związane z badaniem konkurencji marki.

Pierwszy z nich oparty jest na  analizie kondycji marki.
W tym podejściu wykorzystujemy obie perspektywy: ilościową jak i jakościową, dostosowując je do konkretnego problemu Klienta. Badania jakościowe umożliwiają zgłębienie perspektywy klientów oraz ich postrzegania marki w kontekście konkurencji, natomiast badania ilościowe dostarczają nam danych liczbowych, które umożliwiają precyzyjną analizę przewag konkurencyjnych i obszarów, w których konkurencja odnosi sukcesy. Tak holistyczne podejście pozwala dostarczyć Klientowi kompleksową wiedzę, pozwalającą na lepsze rozumienie rynku, a w konsekwencji podejmowanie trafnych decyzji strategicznych.

Drugi proces charakteryzuje się analizą otoczenia konkurencyjnego w kontekście lokalnym. Skupia się on na dogłębnej analizie określonej przestrzeni w celu wskazania optymalnej lokalizacji dla nowego punktu sieci lub nowego lokalu. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i techniki, które umożliwiają nam stworzenie szczegółowych map, przedstawiających nasycenie rynku oraz konkurencyjne przewagi w poszczególnych obszarach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować lukę na rynku, którą Klient może wykorzystać do skutecznego rozwoju swojej sieci. Ponadto, dostarczymy Ci cenne informacje na temat preferencji i zachowań konsumentów w określonym obszarze, abyś mógł skutecznie planować swoje działania marketingowe i zwiększać swoją przewagę konkurencyjną.

Badanie satysfakcji Klientów

Chcesz wzmocnić relacje z klientami i zwiększyć poziom satysfakcji z Twojej oferty?

Masz wątpliwości dotyczące realizowanej strategii obsługi klienta?

Szukasz odpowiedzi na pytanie jak skuteczniej budować lojalność Twoich klientów?

Badanie satysfakcji klientów to jeden z podstawowych sposobów dbania o rozwój marki.

Jako studio consultingowo-badawcze oferujemy realizację badań satysfakcji opartych o szeroki wachlarz wskaźników takich jak: Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Index (CSI), Customer Effort Score (CES) i Customer Satisfaction (CSAT), Customer Loyalty Index (CLI), Customer Lifetime Value (CLV) czy Brand Advocacy.

Wybór mierzonych wskaźników dokonywany jest wspólnie z Klientem, tak aby podejmowane działania w pełni odpowiadały potrzebom i wyzwaniom przed jakimi stoi marka.

Dla przykładu dzięki analizie NPS będziesz mógł ocenić poziom lojalności klientów i identyfikować promotorów marki. CSI pozwoli Ci zrozumieć ogólną jakość obsługi klienta, a CES pomoże zidentyfikować i redukować trudności, jakie klient musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Wreszcie, analiza CSAT pozwoli Ci ocenić ogólną satysfakcję klientów z Twoich produktów i usług. Nasze badania dostarczą Ci cennych wskazówek, jak doskonalić swoje działania, zwiększać satysfakcję klientów i budować silne relacje z nimi.

Czytaj więcej

Badanie satysfakcji klientów to jeden z podstawowych sposobów dbania o rozwój marki.

Jako studio consultingowo-badawcze oferujemy realizację badań satysfakcji opartych o szeroki wachlarz wskaźników takich jak: Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Index (CSI), Customer Effort Score (CES) i Customer Satisfaction (CSAT), Customer Loyalty Index (CLI), Customer Lifetime Value (CLV) czy Brand Advocacy.

Wybór mierzonych wskaźników dokonywany jest wspólnie z Klientem, tak aby podejmowane działania w pełni odpowiadały potrzebom i wyzwaniom przed jakimi stoi marka.

Dla przykładu dzięki analizie NPS będziesz mógł ocenić poziom lojalności klientów i identyfikować promotorów marki. CSI pozwoli Ci zrozumieć ogólną jakość obsługi klienta, a CES pomoże zidentyfikować i redukować trudności, jakie klient musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Wreszcie, analiza CSAT pozwoli Ci ocenić ogólną satysfakcję klientów z Twoich produktów i usług. Nasze badania dostarczą Ci cennych wskazówek, jak doskonalić swoje działania, zwiększać satysfakcję klientów i budować silne relacje z nimi.

Poznaj swojego Klienta – ankieta online

Chcesz zmapować realne konsumenckie praktyki, które wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupowe?

Szukasz bardziej wartościowych danych o swoich klientach, które wychodzą poza deklarację i statystkę?

Podejmujesz strategiczne decyzje dotyczące biznesowej przyszłości swojej firmy i szukasz ubezpieczających je danych?

Prowadząc biznes online zdajesz sobie sprawę, że wiedza, którą dostarczają podstawowe statystyki bywa niewystarczająca, a poziom ogólności jest zbyt wysoki aby móc na ich podstawie podejmować strategiczne decyzje.

Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z przygotowanego przez nasz zespół narzędzia, które jest dopasowane bezpośrednio do Twoich potrzeb, tak aby dane zebrane od Twoich Klientów dostarczyły niezbędnych informacji do podjęcia właściwych działań.

Dzięki odpowiednio zadanym pytaniom i przemyślanej konstrukcji kwestionariusza w efektywny sposób oraz niewielkim nakładem finansowym, zmapujesz realne praktyki konsumentów, które mają bezpośrednie przełożenie na decyzje konsumenckie. Dzięki naszej wieloletniej praktyce, znajomości rynku i wiedzy o konsumentach – wiemy w jaki sposób zadawać pytania by dotrzeć do prawdziwych preferencji konsumentów.

W efekcie zyskasz wartościowy raport wraz z interpretacją wyników i biznesowymi rekomendacjami!

Czytaj więcej

Prowadząc biznes online zdajesz sobie sprawę, że wiedza, którą dostarczają podstawowe statystyki bywa niewystarczająca, a poziom ogólności jest zbyt wysoki aby móc na ich podstawie podejmować strategiczne decyzje.

Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z przygotowanego przez nasz zespół narzędzia, które jest dopasowane bezpośrednio do Twoich potrzeb, tak aby dane zebrane od Twoich Klientów dostarczyły niezbędnych informacji do podjęcia właściwych działań.

Dzięki odpowiednio zadanym pytaniom i przemyślanej konstrukcji kwestionariusza w efektywny sposób oraz niewielkim nakładem finansowym, zmapujesz realne praktyki konsumentów, które mają bezpośrednie przełożenie na decyzje konsumenckie. Dzięki naszej wieloletniej praktyce, znajomości rynku i wiedzy o konsumentach – wiemy w jaki sposób zadawać pytania by dotrzeć do prawdziwych preferencji konsumentów.

W efekcie zyskasz wartościowy raport wraz z interpretacją wyników i biznesowymi rekomendacjami!

Ocena kondycji marki

Chcesz zbudować długoterminową przewagę konkurencyjną swojej marki?

Szukasz odpowiedzi na to, jak reagować na dynamicznie zmieniające się rynkowe warunki i konsumenckie potrzeby?

Potrzebujesz pogłębionych insightów na temat postrzegania swojej marki na rynku?

Ocena kondycji marki to podstawowy krok w przygotowywaniu strategii CX, który pozwala na zrozumienie siły marki i jej postrzegania na rynku. Decydując się z nami na realizację projektu masz pewność, że otrzymasz wartościowe informacje na temat  wizerunku Twojej marki, świadomości marki i relacji z klientami.

Podczas oceny kondycji marki analizujemy różne wskaźniki, takie jak rozpoznawalność marki, asocjacje związane z nią, lojalność klientów, a także ocenę konkurencyjności. Wykorzystujemy różnorodne metody, w tym badania ankietowe, analizę danych rynkowych i ocenę porównawczą, aby zapewnić kompleksowy obraz kondycji Twojej marki.

Dzięki analizie kondycji marki będziesz w stanie:

Zidentyfikować mocne i słabe punkty marki: ocena kondycji marki umożliwia identyfikację jej unikalnych cech i mocnych stron, które przyciągają klientów i wyróżniają Cię na rynku. Pozwala to skoncentrować się na tych aspektach i budować długoterminową przewagę konkurencyjną. Ponadto poznasz punkty, które mogą negatywnie wpływać na wizerunek lub wyniki biznesowe Twojej marki. Dzięki temu możemy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy tych aspektów i zwiększenia konkurencyjności marki.

Zrozumieć postrzeganie klientów: Ocena kondycji marki pomaga w zrozumieniu, jak klienci postrzegają Twoją markę i jakie są ich preferencje. To umożliwia dostosowanie strategii marketingowych i komunikacyjnych do oczekiwań klientów, budowanie więzi emocjonalnych i tworzenie lojalności wobec marki.

Monitorować zmiany na rynku: Analiza kondycji marki pozwala na śledzenie zmian na rynku i ocenę wpływu czynników zewnętrznych na markę. Dzięki temu możemy adaptować strategie marketingowe i podejmować odpowiednie działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Planować przyszłość marki: Na podstawie oceny kondycji marki możemy formułować strategie długoterminowe i planować przyszłe działania. Pozwala to na odpowiednie rozpoznanie możliwości rozwoju marki i utrzymanie jej konkurencyjności na rynku.

 

Czytaj więcej

Ocena kondycji marki to podstawowy krok w przygotowywaniu strategii CX, który pozwala na zrozumienie siły marki i jej postrzegania na rynku. Decydując się z nami na realizację projektu masz pewność, że otrzymasz wartościowe informacje na temat  wizerunku Twojej marki, świadomości marki i relacji z klientami.

Podczas oceny kondycji marki analizujemy różne wskaźniki, takie jak rozpoznawalność marki, asocjacje związane z nią, lojalność klientów, a także ocenę konkurencyjności. Wykorzystujemy różnorodne metody, w tym badania ankietowe, analizę danych rynkowych i ocenę porównawczą, aby zapewnić kompleksowy obraz kondycji Twojej marki.

Dzięki analizie kondycji marki będziesz w stanie:

Zidentyfikować mocne i słabe punkty marki: ocena kondycji marki umożliwia identyfikację jej unikalnych cech i mocnych stron, które przyciągają klientów i wyróżniają Cię na rynku. Pozwala to skoncentrować się na tych aspektach i budować długoterminową przewagę konkurencyjną. Ponadto poznasz punkty, które mogą negatywnie wpływać na wizerunek lub wyniki biznesowe Twojej marki. Dzięki temu możemy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy tych aspektów i zwiększenia konkurencyjności marki.

Zrozumieć postrzeganie klientów: Ocena kondycji marki pomaga w zrozumieniu, jak klienci postrzegają Twoją markę i jakie są ich preferencje. To umożliwia dostosowanie strategii marketingowych i komunikacyjnych do oczekiwań klientów, budowanie więzi emocjonalnych i tworzenie lojalności wobec marki.

Monitorować zmiany na rynku: Analiza kondycji marki pozwala na śledzenie zmian na rynku i ocenę wpływu czynników zewnętrznych na markę. Dzięki temu możemy adaptować strategie marketingowe i podejmować odpowiednie działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Planować przyszłość marki: Na podstawie oceny kondycji marki możemy formułować strategie długoterminowe i planować przyszłe działania. Pozwala to na odpowiednie rozpoznanie możliwości rozwoju marki i utrzymanie jej konkurencyjności na rynku.

 

Consulting elastycznie dopasowany

W Twoim zespole brakuje eksperta, który w oparciu o szeroki kontekst rynkowy i branżową wiedzę wesprze Cię w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji biznesowych?

Szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące skuteczności realizowanej strategii i podejmowanych działań rozwojowych?

Chcesz oddelegować część strategicznej, badawczej lub analitycznej pracy do wyspecjalizowanego multidyscyplinarnego zespołu?

W większości przypadków zakres naszej działalności doradczej wiąże się z procesami, które realizujemy w oparciu o badania i w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy otwarci na inne formy współpracy takie jak:

Online Support: konsultacje online – dzielicie się z nami wyznawaniami, problemem, pomysłem – czymś czym aktualnie się zajmujecie a my wspieramy was insightami, znajomością kontekstu różnych branż, świadomością trendów konsumenckich. Nie wszystkie sytuacje wymagają odrębnych, dedykowanych procesów badawczych i analitycznych, czasami nasza wiedza ekspercka wystarcza by pójść w Waszych procesach dalej.

Team player: nasz ekspert staje się członkiem Waszego zespołu. Wspólnie z pracownikami Waszej marki / organizacji pracuje ramię w ramie nad insightami, wnioskami, konceptami.

Try Me / Challange Accepted: Uwielbiamy wyzwania. Jeśli chcecie się jakimś podzielić, sprawdzić, czy naprawdę nasze podejście pozwala odkryć coś nowego? Zapraszamy do kontaktu.

PeaceMaker: – czyli facylitacja i moderacja spotkań wewnętrznych. Czasami nasza zewnętrzna, ekspercka perspektywa pomaga szybciej dojść do porozumienia i odkryć lepsze rozwiązania. Nasi Klienci doceniają taką formę wsparcia ich wewnętrznych procesów.

 

Czytaj więcej

W większości przypadków zakres naszej działalności doradczej wiąże się z procesami, które realizujemy w oparciu o badania i w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy otwarci na inne formy współpracy takie jak:

Online Support: konsultacje online – dzielicie się z nami wyznawaniami, problemem, pomysłem – czymś czym aktualnie się zajmujecie a my wspieramy was insightami, znajomością kontekstu różnych branż, świadomością trendów konsumenckich. Nie wszystkie sytuacje wymagają odrębnych, dedykowanych procesów badawczych i analitycznych, czasami nasza wiedza ekspercka wystarcza by pójść w Waszych procesach dalej.

Team player: nasz ekspert staje się członkiem Waszego zespołu. Wspólnie z pracownikami Waszej marki / organizacji pracuje ramię w ramie nad insightami, wnioskami, konceptami.

Try Me / Challange Accepted: Uwielbiamy wyzwania. Jeśli chcecie się jakimś podzielić, sprawdzić, czy naprawdę nasze podejście pozwala odkryć coś nowego? Zapraszamy do kontaktu.

PeaceMaker: – czyli facylitacja i moderacja spotkań wewnętrznych. Czasami nasza zewnętrzna, ekspercka perspektywa pomaga szybciej dojść do porozumienia i odkryć lepsze rozwiązania. Nasi Klienci doceniają taką formę wsparcia ich wewnętrznych procesów.